Đóng

Tin tức

Hệ thống nhà hàng Gà36 nghỉ bán hàng tối 28/09/2023 (thứ 5)

Nhân dịp sinh nhật Gà36 tròn 16 tuổi (28/09/2007 – 28/09/2003),

Hệ thống nhà hàng Gà36 nghỉ bán hàng từ 14:00 đến hết ngày 28/09/2023 (Thứ 5)

Hệ thống nhà hàng Gà36 hoạt động bình thường trở lại từ sáng ngày 29/09/2023.

Trân trọng!