Đóng

Mua hàng

Suất Gà36 kèm cơm trắng

105,000

Bao gồm:

  • 01 đùi chiên/hấp
  • 01 cánh chiên/hấp
  • 01 phần cơm ăn kèm