Đóng

Mua hàng

Suất Gà 36 kèm xôi

105,000

Bao gồm:

  • 01 đùi chiên/hấp
  • 01 cánh chiên/hấp
  • 01 phần xôi ăn kèm