Đóng

Mua hàng

Suất Gà36 lẩu dân tộc

108,000

Bao gồm:

  • 01 đùi chiên/hấp
  • 01 cánh chiên/hấp
  • 01 phần nồi lẩu ăn kèm (Áp dụng từ 02 suất trở lên)