Đóng

Mua hàng

Đùi gà hấp / chiên

85,000

Đơn vị: Chiếc